”Gaseller” är växande, flexibla och lönsamma små och medelstora företag.
Ett företag med valfri egendom vars omsättning har ökat under de senaste 4 åren kan bli en ”Gasell”.

Det viktigaste kriteriet som bestämmer vinnarna är omsättningstillväxt men det räcker inte att bara ha den: alla företag som började verksamhet senast den 1 januari 2013 och vars omsättning var 0,29-40 miljoner euro under detta år deltar i en tävling organiserad av tidningen Verslo žinios.

Dessutom är öppenhet och publicitet de kriterier som inte är mindre viktiga än tillväxt: företaget ska betala lagstadgade skatter på ett korrekt sätt och följa principerna för god affärspraxis i den dagliga verksamheten.

Därför kontrolleras vinnarna särskilt noga. Tävlingens partner Skatteverket (Valstybinė mokesčių inspekcija, VMI) har hjälpt till att bedöma huruvida företagen betalar skatt på ett korrekt sätt och om den genomsnittliga lönen som betalas av dem inte är lägre än den genomsnittliga lönen hos regionens företag som bedriver liknande verksamhet. Därför borde företrädare för vissa företag inte vara överraskade när de ser sitt företag längst upp i listan men inte får de högsta priserna – sådant beslut bestäms av Skatteverkets anmärkningar.