”DE STARKASTE I LITAUEN 2018” är ett certifikat som tilldelas finansiellt tillförlitliga litauiska företag och deras chefer och som stöder företagets och chefens goda kredithistorik.

Vilka är kriterierna för certifiering av företag och deras chefer?

Det viktigaste bedömningskriteriet för beviljande av certifikaten ”DE STARKASTE I LITAUEN 2018” och ”DE STARKASTE CHEFERNA I LITAUEN 2018” är hög kreditvärdighet som tyder på låg förväntad statistisk sannolikhet att underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter i 90 dagar eller mer under de kommande 12 månaderna. Företagens solvens bedöms och betyget baseras på kredithistoriken vilket är resultatet av företagets uppfyllande av finansiella åtaganden, betalningshistorik, ekonomiska resultat och deras förändringar – förändringar i intäkter, vinst, likviditet, eget kapital och övriga ekonomiska indikatorer. Affärskopplingar, kvarstad, sektorns situation och annan relevant information tas också med i beräkningen. Vid bedömning av kreditvärdighet tar man hänsyn till över 100 100 olika variabler som har olika inverkan på företags betyg.

Vid certifiering av företag med ”DE STARKASTE LEDARNA I LITAUEN 2018” bedöms dessutom 5 års kredithistorik.

En chef tilldelas certifikatet ”DE STARKASTE CHEFERNA I LITAUEN 2018”  baserat på den statistiska bedömningsmodellen om den förväntade sannolikheten för försenade betalningar inte överstiger 1,7 procent.

Varifrån får man data för företagsbedömning?

Kreditbyrån Creditinfo får uppgifter om företag från offentliga register och andra marknadsdeltagare – kommersiella banker, kreditföreningar, leasing-, konsumentkredit- och telekommunikationsbolag, bränsle, energi, transport och övriga sektorer.

Källa: https://lt.creditinfo.com/stipriausi-lietuvoje/stipriausi-lietuvoje/