AEO eller auktoriserad ekonomisk aktör (Authorized Economic Operator) är ett certifikat som utfärdas av den behöriga tullmyndigheten och som intygar att företaget uppfyller alla kriterier som ställs av tullen för mottagande av detta certifikat och att företagets interna processer uppfyller normerna och är säkra enligt tullens åsikt. Detta certifikat ger tillgång till förenklingar som föreskrivs i reglerna för tullförfaranden.

Dessa certifikat är giltiga i alla EU-länder samt Turkiet, Andorra, San Marino, Island, Liechtenstein och Norge.