Ingstad & Co kontor i Litauen organiserar transport av farmaceutiska laster, vilket kräver speciellt temperaturstöd från tillverkare till apotek. För att säkerställa försörjningstrygghet vi har utvecklat ett ledningssystem som överensstämmer med GDP Standards och från och med den 26 april 2019 uppfyller vi gärna speciella krav, har godkänt revisionen och fått GDP-certifikatet. Vi delar kunskap med dig!