I december 2017 transportera företaget, på uppdrag av Världsnaturfonden,17 vilda Bison från Eriksbergs Safaripark till Russian National Reserve Okskij. I uppdraget ingick inte endast själva transporten, som skedde med två specialbyggda lastbilar, även transporttillstånd, certifikat, veterinärdokumentation, tulldokument, med flera handlingar. Trots hård vinter genomfördes projekt helt planenligt, djuren ankom i god kondition och uppdragsgivaren var mycket nöjd. I år har redan Bison kalvar fötts.