Farligt gods transportering (DG)

Farligt gods har speciella transport krav på det skall vara en helt eliminerad eller starkt reducerad olycks risk i hela transport kedjan. Alla farliga varor måste har rätt behållare och märkning. Dessa laster måste hanteras, lastas och lagras ordentligt i enlighet med de regler enligt internationella standarder. Varje länk i kedjan vid transport av farligt gods måste vara fullt medveten om de risker och åtgärder som behövs för att minimera risken för eventuella skador och olyckor. Om du inte vet om produkten kan skickas som vanligt gods så kontrollerar du tillverkarens säkerhetsdatablad.

Ingstad & Co vet, hur man ska hantera den här typen av last, hur man reagerar och vad man ska göra om några oväntade omständigheter uppstår. Vi är fullt beredda att möta utmaningarna för att transportera din farliga gods. Om du behöver skicka sådant gods för privat eller kommersiellt bruk ska du först diskutera saken med en expert på farligt gods hos oss.

Det finnsnio stycken farliglastkategorier.

  1. Explosivtmaterial
  2. Gas
  3. Brandfarligtvätskor
  4. Brandfarligtfastmaterial
  5. Oxiderandematerial
  6. Toxisk ochinfektiösmaterial
  7. Radioaktivmaterial
  8. Korrosion
  9. Diversefarligvaror

Den internationella termen ADR används för att beskriva farligt gods i vägtransporter. Översatt från franska betyder det ”Europeisk överenskommelse om internationellt transport av farligt gods på väg”. Varje förare av ett fordon som transporterar farliga (ADR) varor måste ha ett särskilt ADR-certifikat och ett specialutrustat fordon med lämplig utrustning.

Oftast fraktar vi följande farliga varor: olja, gödningsmedel, färg, kemiska produkter och andra farliga ämnen. Vi skulle vilja påpeka att litiumbatterier eller batterier i enheter (telefoner, tabletter, elektriska skotrar etc.) också är farliga varor och måste märkas och transporteras i enlighet med detta.

Vi transporterar farligt gods på väg i följande riktningar:

Sverige – Litauen, Lettland, Estland, Polen – Sverige

Sverige – Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Ukraina, Armenien, Azerbajdzjan, Sakartwell (Georgien), Uzbekistan, Turkiet

Vid frågor om dessa färdvägar, vänligen skicka e-post till: [email protected]

Vid behov av farligt gods transport till / från Sverige vi kan också vidarebefordra till andra länder i världen.
Frågor om dessa färdvägar, vänligen skicka e-post till: [email protected]


Ange säkerhetskoden *
captcha


*Dessa fält måste fyllas i