Läkemedel, medicinsk / farmaceutisk last transport

Vänligen kontakta oss på [email protected] för mer information.

Farmaceutisk logistik är en mycket komplex och ansvarsfull process. För att läkemedlen ska kunna nå sina konsumenter med rätt kvalitet måste en säker försörjningskedja och en god temperaturkontroll säkerställs. Under transporten måste temperaturhistoriken övervakas och lagras och transport vägs valideringar utföras. Fordonets kyl- och värmeutrustning måste vara i perfekt teknisk skick och den måste kontinuerligt kalibreras och valideras, förarna måste vara specialutbildade om hantering av läkemedel vid transportering och hur man ska reagera om de stöter på eventuella problem vid transportering.

Vårt företag har ett GDP (Good distribution practice)  certifikat och erbjuder sina kunder endast GDP certifierade transportnormer för läkemedelstransport. GDP (God Distributions praxis) som strängt reglerar de rutiner som ska följas av distributörer och logistikföretag. När ni arbetar endast med certifierade företag ni kan vara säker på att alla krav är uppfyllda, och att temperaturkontrollen är garanterad 24 timmar/dygnet  och 7 dagar i veckan året runt. Minibussarna är utrustade med övervaknings- och temperaturlarmsystem. För att säkerställa leveransen av  temperaturkänsliga och miljömässigt känsliga laster, vår minibussflotta undergår ett regelbundet underhåll och kalibrering. Vår personal har många års erfarenhet av läkemedelsleverans och vi investerar ständigt i personalutbildning.

Tjänster som erbjuds av Ingstad & Co:

  • Transport av läkemedels last med kylskåp vid +2 ° C / + 8 ° C eller + 15 ° C / + 25 ° C upp till 33 euro pallar och 20 ton;
  • Dedikerad transport +2 ° C / + 8 ° C eller + 15 ° C / + 25 ° C från 1 till 8 euro pallar;
  • Express transport från något europeiskt land
  • bi-temp transport;
  • 24/7 maskinrörelse och temperaturreglering;
  • Transport av läkemedel i luften.

Ange säkerhetskoden *
captcha


*Dessa fält måste fyllas i