Logistiktjänster är en uppsättning affärsprocesser, som består av att ta fram de mest lämpliga lösningarna för transportering och val av rutt, lasttransportkontroll, lastförvaring, dokumentformatering och ständig kommunikation med kunderna för att lösa de problem som kan uppstå.

Vänligen kontakta oss på [email protected] för mer information.

Internationell handelslogistiker

Logistiktjänster omfattar ett brett utbud av tjänster, allt från enkel transport, lagring till överföring av all företags logistikverksamhet till ett logistikföretag (outsourcing). Detta gör det möjligt för industrin (gäller tillverkning) att fullt ut engagera sig i sin tillverknings-verksamheten och alla logistikprocesser och lösningar tar vi hand om, vi bryr oss om industrin. Detta sparar tid och pengar för tillverkaren.

Vi tillhandahåller främst logistiktjänster till företag som bedriver internationell handel, t.ex. exportera eller importera last till och från andra länder (internationell handelslogistiker och transportlogistiker).

Logistikföretag – Ingstad & Co

Tillhandahåller vi främst logistiktjänster till företag som bedriver internationell handel, dvs. export eller import av gods från andra länder. Logistikföretag Ingstad & Co är din pålitliga partner som internationell transportlogistiker och handelslogistiker.

Ingstad & Co: s huvudsakliga verksamhetsområde i Vilnius är import / export på väg till / från Västeuropa och Skandinaviska länder, till / från Baltikum, Ryssland, OSS-länderna och andra internationella transport linjer. Malmös hamn i Sverige är en av destinationerna dit din last kan dirigeras. Denna hamn har ett bekvämt logistikområde för godstransport till / från skandinaviska industricentras. Varje vecka finns det regelbundna transportvägar för hel eller del last gods på väg. Våra medarbetares kunnande hjälper handelsmarknaden med Östeuropa och Ryssland. Vi organiserar transport av både överdimensionerad och tung, partigods, farlig (DG), temperatur eller farmaceutisk last (specialtransporter). Vi utför även godstransport med flyg och till sjöss, och utför olika logistikprojekt.

Vi är en pålitlig internationell handels logistikpartner som kan rationellt organisera flödet av varor från produktion till konsumtionsplats. En av Ingstad & Co: s tjänster är läkemedelslogistik. Brett utbud av specialtransporter (från lastbil semitrailer till minibuss), övervakning av lasttemperaturen hela vägen, lagarbete av erfarna logistiker och förare garanterar alla att temperaturkänsliga läkemedelsprodukter kommer att levereras till sin destination säkert och i tid. Vi tillhandahåller certifierade, farmaceutiska logistiktjänster av hög kvalitet. Vårt logistikföretag har tilldelats certifikatet GDP (Good Distribution Practice).

Logistiklösningar

Vi erbjuder även komplexa logistiklösningar till våra kunder:

  • Lager, sortering och distribution av gods enligt specifika kundbehov
  • Hantering av tullar och andra nödvändiga lastdokument
  • Välja den lämpligaste vägen och transporttypen
  • Samråd om olika frågor i samband med genomförandet av logistikprojekt
  • Organisation och stöd för hela logistikkedjan.

Startar du ett företag eller utökar du produktionen, Har du tjänster och resurser eller kunskap för att inrätta din egen logistikenhet? Ingstad & Co. är ett professionellt logistikföretag som tillhandahåller tredjeparts logistiktjänster (tredje (3) Party Logistics 3PL). Du kan lita på oss att ta hand om någon del av logistikkedjan (lagring, transport, resurshantering och kontinuerlig processövervakning). För långsiktiga kunder som väljer 3PL-tjänster erbjuder vi rimliga priser, moderna fordon, kostnadseffektiva rutter, optimala leveranstider. 3PL från Ingstad & Co professionella – Tillförlitliga och smarta investeringar i internationell handelslogistik.

Internationell transportlogistik inkluderar organisering av optimalt godsflöde, hantering av transport, lager och tullverksamhet. Pålitliga affärspartners, ständigt kvalificerade, kundorienterade anställda i Sverige, Kina, Litauen och de mest innovativa tekniska logistiklösningarna är kriterierna som Ingstad & Co använder i sin verksamhet.


Ange säkerhetskoden *
captcha


*Dessa fält måste fyllas i