Logistiktjänster är en uppsättning affärsprocesser, som består av att ta fram de mest lämpliga lösningarna för transportering och val av rutt, lasttransportkontroll, lastförvaring, dokumentformatering och ständig kommunikation med kunderna för att lösa de problem som kan uppstå.

Internationell handelslogistiker

Logistiktjänster omfattar ett brett utbud av tjänster, allt från enkel transport, lagring till överföring av all företags logistikverksamhet till ett logistikföretag (outsourcing). Detta gör det möjligt för industrin (gäller tillverkning) att fullt ut engagera sig i sin tillverknings-verksamheten och alla logistikprocesser och lösningar tar vi hand om, vi bryr oss om industrin. Detta sparar tid och pengar för tillverkaren.

Vi tillhandahåller främst logistiktjänster till företag som bedriver internationell handel, t.ex. exportera eller importera last till och från andra länder (internationell handelslogistiker och transportlogistiker).

Logistikföretag – Ingstad & Co

Tillhandahåller vi främst logistiktjänster till företag som bedriver internationell handel, dvs. export eller import av gods från andra länder. Logistikföretag Ingstad & Co är din pålitliga partner som internationell transportlogistiker och handelslogistiker.

Ingstad & Co: s huvudsakliga verksamhetsområde i Vilnius är import / export på väg till / från Västeuropa och Skandinaviska länder, till / från Baltikum, Ryssland, OSS-länderna och andra internationella transport linjer. Varje vecka finns det regelbundna transportvägar för hel eller del last gods på väg. Våra medarbetares kunnande hjälper handelsmarknaden med Östeuropa och Ryssland. Vi organiserar transport av både överdimensionerad och tung, partigods, farlig (DG), temperatur eller farmaceutisk last (specialtransporter). Vi utför även godstransport med flyg och till sjöss, och utför olika logistikprojekt.

Logistiklösningar

Vi erbjuder även komplexa logistiklösningar till våra kunder:

  • Lager, sortering och distribution av gods enligt specifika kundbehov
  • Hantering av tullar och andra nödvändiga lastdokument
  • Välja den lämpligaste vägen och transporttypen
  • Samråd om olika frågor i samband med genomförandet av logistikprojekt
  • Organisation och stöd för hela logistikkedjan.

Vänligen kontakta oss på info@ingstad.lt för mer information.


Ange säkerhetskoden *
captcha


*Dessa fält måste fyllas i