Allt är möjligt!

Läs mer om vår service

INTERNATIONELLA
FRAKTER
SPECIAL
TRANSPORTER
LOGISTIK
SERVICE

Internationella frakt transport firma – Ingstad & Co

OM OSS

Ingstad & Co – din professionella och pålitliga transportassistent! Vår styrka är internationella transport- och logistiklösningar!

Vi är ett transportföretag som erbjuder ett brett utbud av logistiktjänster, allt från traditionell transport på väg, till skrymmande, farliga, läkemedel eller gods som kräver speciellt anpassade godstransporter.

Ingstad & Co UAB startade sin logistikverksamhet redan 1873. Tack vare sin flexibilitet, och snabba beslutsfattande och sina ständiga kunskapsförbättringar är företaget bland de bästa inom området. Företagets personal som är yrkesverksamma inom sitt område för dem är internationell godstransport är ett dagligt arbete. Ingstad & Co-teamet är energiskt och ansvarsfullt. Vi organiserar logistikkedjorna noggrant med din affärssituation och ser till att internationell transport inte blir ett hinder för dina affärsprocesser.

1998 Ingstad & Co startade sin verksamhet i Vilnius, Litauen.

År 2007 etablerades ett kontor i Shenzhen, Kina.

Företaget har ett brett nätverk av agenter över hela världen och kan erbjuda sina kunder olika dörr-till-dörrtransporttjänster: spedition i Europa med väg, järnväg, luft, sjö, internationell frakt till / från städer runt om i världen allt efter önskemål från kunderna.

Vi förstår att frågan att välja ett logistikprojekt är ett strategiskt beslut för våra kunder. Internationell godstransport på väg är särskilt viktig för Ingstad & Co:. Kostnaden för frakt av varor, råvaror har stor inverkan på kundens inkomst, så Ingstad & Co-teamet erbjuder alltid flera fraktlösningar och har en flexibel prissättningspolicy.

Internationell vägtransport pågår konstant. Vi tillhandahåller full last och del last transporter, farlig last(ADR), specifik last som (läkemedel, temperatur, överdimensionerad etc.) godstransporttjänster på väg. Ingstad & Co har regelbundna vägtrafikflöden i följande riktningar: Västeuropa – Litauen – Västeuropa; Skandinavien – Litauen – Skandinavien; Västeuropa – Ryssland och andra OSS-länder, Skandinavien – Ryssland och andra OSS-länder. Ingstad & Co (transportföretag) transporterar gods i Sverige och Skandinavien och erbjuder via Malmö hamn, Karlshamn, Nyneshamn en optimal gods transportering som är anpassad till kundens behov samt specifikationerna för lasten som transporteras och de önskade transportvillkoren. Företagets kunder har redan uppskattat fördelarna med hamnen i Malmö, och vår personal är väl medveten om att den hamnen är nära till de svenska industricentrumen, liksom nära till den danska huvudstaden Köpenhamn.

Enligt kundens begäran kan Ingstad & Co emellertid ordna transport till / från alla länder i världen genom sina internationella partners.

Vi samarbetar med många transportörer, och har en lojal kundbas och pålitliga partners, så vi kan tillhandahålla alla typer av transporttjänster från standard logistiklösningar till komplexa och kombinerade rutter för speciella laster.

Hel eller delvis, farlig (ADR) eller läkemedel som kräver speciell temperaturregim, standardvolym eller överdimensionerad last – Ingstad & Co har logistiklösningar för alla möjliga olika situationer.

Vi kan ge ditt företag ett solitt stöd för att organisera hela logistikkedjan, från lastplaner, sammanställa obligatoriska lastdokument till leverans till rätt destination vid den exakta tidpunkten då internationell vägtransport krävs. Vi arbetar målmedvetet och effektivt för att förbättra kvaliteten på våra transporttjänster, eftersom vi vet att hastigheten på frakt, tätheten i rutt nätet, säkerheten för frakten, rörelsefrekvensen och transportkostnaderna är av yttersta vikt för våra kunder.

Inhemsk och internationell godstransport, där specialiserad transport behövs, är en stor utmaning för bygg-, jordbruks- och tillverkningsföretag och andra tillverkare av icke-standardiserade, skrymmande produkter. På grund av erfarenheten och omfattande internationella relationer är det värt att anförtro transporten av dessa gods till Ingstad & Co. Vi är medvetna om att varje transport för tung eller stor transport är unik, och därför kan vi, med vår erfarenhet, erbjuda våra kunder specialfordon, förutse potentiella risker och lösa problemen snabbt och effektivt.

En betydande del av våra logistiktjänster till kunder utgörs av stamkunder, som anförtrott oss sin godstransporter under många år. Detta visar att Ingstad & Co. erbjuder pålitliga, säkra och konkurrenskraftiga lösningar inom den inhemska och internationella fraktverksamheten.

Internationella flygfrakt tjänster kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser av vårt företag, eftersom vårt nära samarbete med partners runt om i världen gör det möjligt för oss att få det bästa erbjudandet i tid. För bekvämlighet och säkerhet erbjuder vi denna tjänst till kunder som skickar brådskande, viktiga och värdefullt gods till / från någon del av världen. Om det behövs kan internationell flygfrakt inkluderas i valfritt område i det logistiska systemet, vilket förkortar tidsspannet för frakten.

Transportverksamhet täcker ett mycket brett område och ofta väljer transportföretagen en nisch: de fraktar bara vissa typer av gods eller använder endast ett transportsätt, de driver endast inhemska eller internationella rutter, erbjuder endast tullmäklare eller lagringstjänster. Vårt team kan hantera alla typer av last, alla transporter eller rutter och har sina egna krav och kontrollerar alla delar av logistikkedjan för att säkerställa att tjänsten är oklanderlig. Alla fordon som erbjuds av våra partners inspekteras och uppdateras regelbundet i tid. Ingstad & Co:s specialister är kunniga inom EU:s internationella lagstiftning som reglerar transportering de är medvetna om de olika kvalitetsstandarderna och följer dem när de ordnar transport av specifika gods.

Internationella flygfrakt tjänster erbjuds till konkurrenskraftiga priser av vårt företag, eftersom vårt nära samarbete med partners runt om i världen gör det möjligt för oss att få det bästa flygfrakt erbjudandet i tid. För bekvämlighet och säkerhet erbjuder vi denna tjänst till kunder som skickar brådskande, viktiga och värdefulla gods till / från någon del av världen. Om det behövs kan internationell flygfrakt inkluderas i valfritt område i det logistik schemat, vilket förkortar tidsspannet för frakten.

Ingstad & Co kan också tillhandahålla internationell godstransport med ekonomisk sjö eller järnväg. I samarbete med partners i städer runt om i världen kan våra specialister förse våra kunder med godstransporttjänster till lägsta möjliga priser.

I våra lager i Vilnius kan vi inte bara lagra, utan också sortera, packa, konsolidera, förbereda gods för ytterligare transport till främmande länder.

Du hittar namnet på Ingstad & Co i listan över tullagenter. 2018. vi har fått AEO-status (Authorized Economic Operator). Våra specialister har många års erfarenhet av att förbereda alla nödvändiga dokument för export / importförfaranden. Vi erbjuder våra kunder snabba och korrekta tullklarering.

Anställer du en logistikenhet i ditt företag eller har det redan pågått några stopp i transportprocesserna hos er? Kontakta erfarenheten hos Ingstad & Co-logistik. Konsultera och lär av oss, inte av dina misstag.

Företagaren Mr. Ingmar Ingstad är litauisk hederskonsul i Malmö, Sverige. Därför strävar vi ständigt efter att utveckla affärsrelationer mellan Litauen och Sverige, och vi hjälper litauiska och svenska tillverkare att hitta potentiella kunder både i Skandinavien och Litauen.

Internationell och speciell vägtransport, Internationell järnvägstrafik, Internationell godsfartyg, Internationell flygfrakt, lager och tullmäklare – Bli inte avbruten av det stora utbudet av tillgängliga transportlösningar. Ingstad & Co logistiklösningar i överflöd – det är kunden möjlighet att fritt välja den mest lämpliga. Låt oss växa med din frakt!

Direktorius. Logistikos projektai ir konsultacijos

Julius Beinoravičius
VD. Logistik

”Erfarenhet är det mest viktiga: Över 100 år i Sverige, 20 år i Litaunen och 10 år i Kina”

prenumerera nyhetsbrev

[sibwp_form id=1]

Våra medlemskap

Litauen
Sverige