Tulltjänster

Vänligen kontakta oss på [email protected] för mer information.

UAB ”Ingstad & Co” erbjuder sina kunder professionella tull mellanhands tjänster, som täcker ett brett utbud av tjänster: från preliminär skatteberäkning, dokument sammanställning och inlämning av handlingar till tullbyrån.

Ett företag som vill exportera eller importera sina produkter från tredje land (länder utanför EU) måste först ta reda på hur sådan verksamhet regleras av tullagstiftningen. För att undvika rädsla för att expandera till andra länder, eller om ni letar efter partners eller leverantörer utomlands, då föreslår vi att du kontaktar vårt företag. Om du så vill gör våra anställda en elektronisk tulldeklaration för din räkning efter mottagandet av de dokument som åtföljer din exporterade eller importerade vara. Tulldeklaration innebär en handling, i föreskriven form och på vilket sätt en person uttrycker sin önskan om att varorna skall införas eller utföras med ett riktigt tullförfarande.

För att skydda våra kunder mot ytterligare oro över tullformaliteter, ger vårt företag även sina kunder andra tjänster:

  • Förberedelse av tulldokument i enlighet med gällande lagstiftning
  • Förberedelse av last och bifogade handlingar
  • Tullrepresentation av kunder,
  • Garantera import- och transitförfaranden, m.m.
  • Tullrådgivning och konsultering

Våra anställda utgör allmänna administrativa handlingar för olika tullförfaranden: intern och extern tulltransit, övergång till fri omsättning i Unionens tullområde, export från Unionens tullområde till tredjeländer, tullager m.m.

2018. 31 juli, beviljades företaget den internationella auktoriserad ekonomisk aktör AEO statusen och utfärdades med en förenkling av tullklarering (AEOC). Denna status gavs till företaget efter inlämnandet av mycket information om hur man bedriver sin rättrådiga och transparenta verksamhet. Detta bekräftar endast att UAB ”Ingstad & Co” är en pålitlig partner och kan säkerställa utförandet av kvalitets tullförfarande tjänster.

Fördelar med AEO-status:

  • erkänd i alla EU-medlemsstater
  • tilldelas på grundval av enhetliga kriterier i alla EU-medlemsstater
  • En lägre risknivå i samband med säkerhet och reliabiliteten
  • mindre stränga fysiska och dokumentära kontroller
  • internationellt erkännande av en tillförlitlig partner baserat på säkerhet och säkerhetsaspekter.

Ange säkerhetskoden *
captcha


*Dessa fält måste fyllas i