De högst rankade företagen 2018 är de företag som genom www.rekvizitai.lt vunnit förtroende och därmed kan rekommenderas baserat på tillgänglig data. Enbart företag som uppfyller sedan tidigare uttalade kriterier och villkor blir utvärderade. Leverantörer och kunder som aktivt väljer att arbeta med de mest lovande företagen, kan se framemot en både framgångsrik och långsiktig relation.
De urvals kriterium som ligger till grund för utvärderingen är: företaget ska vara etablerat sedan minst 2 år, i god tid inlämnad årsredovisning, ökad eller stabil omsättning de senaste 2 åren utan någon markant nedgång, låg personalomsättning, företaget har inga betalningsanmärkningar samt inga skulder till State Social Insurance Fund Board of Sodra. Den genomsnittliga lönen per anställd under de första 6 månaderna 2018 tas också med i övervägandet och ska överstiga EUR 550.